Bullpadel Hack Comfort 2020

Bullpadel Hack Comfort 2020 är ett fartinriktat racket för den offensiva spelaren. Denna modell använder enklare material och har en mjukare kärna än Hack 02.

bullpadel hack comfort 2020 1

Introduktion

Bullpadel Hack Comfort 2020 har diamantform, hög balans och sweetspot som sitter högt upp på träffytan.

Träffytan på Hack Comfort 2020 består av det nya materialet Fibrix som är en blandning av kolfiber och glasfiber.

Racket har en ny typ av kärna som kallas MultiEva, vilket är en kombination av material med olika densitet. Det yttre lagret har högre densitet för att förbättre effekten vid hårdare slag medan den inre lagret är mjukare för att bidra med fart vid lösare slag.

Dessutom är Hack Comfort 2020 utrustat med Vibradrive som dämpar vibrationer tack vare ett silikonmaterial längs hela handtaget.